Holmesund VelHolmesund Vels geografiske virkeområde følger grensen for Holmesund og Hessvika transformatorkrets: Holmesund, Nygård, Skjeggestø, Staubøtjenna, Kvaknes, Bjørnsvik og Hessvika – på Tverdalsøy i Arendal kommune. Skjærgården fra Geitholmene til Ytre Teineskjær inngår også i velets virkeområde.

Holmesund Vel har til oppgave å virke til beste for alle som bor eller har bebygd fast eiendom innenfor velforeningens virkeområde.