Teineholmen

Informasjonen for Teineholmen er hentet fra teineholmen.no sine nettsider ifm overføring til holmesund.no september 2023. Informasjonen er basert på teineholmen.no innhold per 2023. Således er informasjonen ment som historisk dokumentasjon, og det er ingen planer om videre oppdatering per september 2023.

Opprinnelig innhold er bevart i sin helhet. På denne siden er noen få endringer gjort, markert i kursiv omsluttet av [ ] paranteser. Nederst på denne siden kan alt Teineholmen innhold lastes ned i en zip fil.

Under kan man laste ned en zip fil som inneholder all info presentert for Teineholmen (pdf og bilder).