Kontakt/Medlem


Epost til styret: holmesundvel4920@gmail.com

Styrets medlemmer: Brønnøysundregisteret


Ønsker du å være medlem i Holmesund vel?

Medlemskontingenten er kr 200,-
Hver husstand har 2 stemmer på årsmøtet forutsatt at det er innbetalt to medlemskontingenter.
Dersom man har flere enn to medlemskontingenter i en husstand, vil dette være støttemedlemmer som ikke har stemmerett ved årsmøtet.

For å kunne stemme på årsmøtet må kontingenten være innbetalt til Holmesund Vel, kontonr: 2800.25.92578

Betaling merkes med gårds-/bruksnummer og navn.